o "WCOW" 


Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania   to obecnie największa placówka opiekuńczo-wychowawcza we Wrocławiu. To 18 grup wychowawczych, gdzie swoje bezpieczne dzieciństwo i okres dorastania przeżywa około 200 wychowanków. 
Jako placówka realizuje wiele inicjatyw artystycznych, i edukacyjnych, by dać dzieciom jak najwięcej możliwości rozwoju i poszukiwania szans na lepsze życie.

W ramach nowej inicjatywy sportowej Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania od grudnia 2016 roku weszło we współpracę ze Stowarzyszeniem "AnngellsRUN", które za cel obrało resocjalizację młodzieży trudnej poprzez aktywność fizyczną: biegi z przeszkodami.

Treningi z "WCOW"04.06.2017r.  Dziękujemy Organizatorom oleśnickiego biegu "Pogrom Wichra"  za wspólne zmagania na ponad 7 km trasie! Młodzieży, oraz opiekunom- gratulujemy zdobycia przepięknych medali! Jesteśmy z Was dumni!


03.05.2017r.  Sportowa Majówka za Nami!


22.04. 2017r.  Kolejne spotkanie na Leśnicy u "Anngelsów" z teamem "WCOW" !!

GALERIA wszystkich ZDJĘĆ - kliknij poniżej


11.03 2017r.  Trening techniczny i praktyczny na trasie "PRAGNIENIA PRZETRWANIA". VIDEO relacja:


04.03 2017r.  Budowanie i testowanie trasy! Dziękujemy WAM za pomoc i wspaniały trening!