MARKETING 

CSR

Brak wpisów

CSR - czym dokładnie jest i dlaczego warto współpracować z Anngells Run

Podjecie współpracy z Anngells Run w ramach CSR to nic innego jak zaangażowanie biznesu na rzecz etycznego postępowania oraz przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego, przy jednoczesnym demonstrowaniu szacunku dla ludzi, społeczności lokalnych, narodów, środowiska. CSR scala koncepcje globalnego obywatelstwa z troską o środowisko wraz ze zrównoważonym rozwojem.
Odpowiedzialność społeczna to szeroka dziedzina bowiem obejmuje dość wiele obszarów lub w wielu obszarach może zacząć odgrywać istotną rolę. Zaczyna się od samego sposobu traktowania ludzi przez traktowanie środowiska, aż do tego co zrobimy z nadarzającymi się okazjami lub możliwościami. W skrócie można też powiedzieć, że to bycie wrażliwym na dobro ludzkości, lokalnej społeczności. Wpływ na tą społeczność poprzez angażowanie się w akcje związane z udziałem szerokiego grona odbiorców.
Dlatego też dobrze rozumiana odpowiedzialność społeczna biznesu ocznacza w praktyce, że liderzy biznesu (czyli osoby takie jak Ty) muszą:
- być wrażliwi na sprawy, które oddziaływują na życie osób, z którymi żyją i pracują;
- zrozumieć warunki panujące w społeczeństwie, aby wywierać na nie pozytywny wpływ;
- rozważać społeczne skutki wynikające z podejmowanych decyzji finansowych i biznesowych a mające wpływ na szerokie grupy wyborców, interesariuszy oraz na środowisko;
- mieć świadomość nie tylko tego, co firma produkuje, ale także jak to produkuje.

Co najważniejsze, bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza wykraczanie poza uświadomienie sobie tych skutków społecznych oznacza dobrowolne podejmowanie działań w tym zakresie.

Wiele proaktywnyhch i innowacyjnych firm już odkryło, że faktyczne zaangażowanie się w CSR skutkuje maksymalnie pozytywnymi wynikami zarówno wymiernymi, jak i jakościowymi. Wartość działań CSR można także określić na różne sposoby, w tym przez:
- istotny wzrost sprzedaży;
- zwiększoną zdolność przyciągania nowych klientów;
- lepsze wskaźniki utrzymania klienta;
- mniejsze wydatki operacyjne;
- bardziej umotywowaną i zaangażowaną siłę pracowniczą;
- lepszy obraz, odbiór marki;
- większą zdolność przyciągania talentów;
- lepsze wszechstronne wyszkolenie pracowników;
- większy wskaźnik utrzymania pracowników;
- większą wydajność;
- mniejszą liczbę przypadków przeoczeń przepisów prawnych;
- lepszą jakość produktów i usług.Jeżeli interesuje Cię współpraca z naszym stowarzyszeniem - organizacją, non profit, która organizuje biegi oraz treningi biegowe z przeszkodami na terenie Dolnego Śląska to nasza propozycja nawiązania współpracy wygląda następująco:

- przynajmniej 3 letnia współpraca (potwierdzona umową);

- przez ten okres zapewnienie reklamy stacjonarnej (banery, roll-up, flagi, ulotki, standy) na naszych biegach oraz treningach biegowych;

- zapewnienie reklamy on line w mediach społecznościowych, facebook, stronie anngellsrun.pl;

- zapewnienie reklamy w materiałach promocyjnych typu ulotki, plakaty, dodatkowo w informacja o wspólpracy wśród pozostałych naszych partnerów w tym lokalnej prasie, telweizji, jst;

- wyłączność branżową;

- wyłączność branżową (reklama) na koszulkach, spodenkach, legginsach;

- indywidualne podejście do partnera oraz tworzenie nietypowych rowiązań systemowych dla Twojej firmy w zakresie organizacji dedykowanych imprez sportowych.Zaufali nam:

Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR Polska

Prezydent Miasta Wrocławia

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

Fundacja  Cancer Fighters

Fundacja Nasze Karłowice

Fundacja FEDBIC

Fundacja Runmageddon

DOPR – Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

GK SUPLE

OUTLAWS Wrocław

Oleśnicki Bieg Błotny – Pogrom Wichra

VW Centrum Wrocław

Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu

Mineral Zdrój

ROTOMAT Sp.z o.o.Jeśli chcesz w ramach swojego CSR podjąć współpracę z nami, zapraszamy do kontaktu: marketing_anngellsrun@wp.pl